Różnicach między spółką osobową a kapitałową.

Założenie spółki to bardzo często wybierana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Łatwo też zauważyć, że istnieje pewnego rodzaju podział i w przypadku spółek kapitałowych najczęściej spotykamy duże przedsiębiorstwa, natomiast spółki osobowe kojarzone są głównie z małymi firmami. Jakie podobieństwa i różnice istnieją między spółkami osobowymi i kapitałowymi? Przejrzyjmy się tej kwestii trochę bliżej.

Spółki osobowe

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej i są prowadzone przez więcej niż jedną osobę. Zobowiązania są pokrywane przez majątek spółki, a w przypadku gdy to okaże się za mało – zobowiązania są uzupełniane majątkiem wspólników należących do spółki osobowej. Dość często spółki osobowe określane są w tak zwany sposób jako ułomne osoby prawne – jest to więc jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, ale dzięki przepisom zyskała możliwości związane z konkretnymi zdolnościami prawnymi. Spółka osobowa więc może przykładowo we własnym imieniu nabyć nieruchomości lub pozyskać różnego rodzaju prawa oraz zaciągać zobowiązania.

Spółki kapitałowe a osobowe

W porównaniu do spółek osobowych spółki kapitałowe są osobami prawnymi i mogą korzystać ze wszystkich praw tego dotyczących. Istotną różnicą między spółkami osobowymi i kapitałowymi jest również to, że odpowiedzialność za zobowiązania dotyczy tylko i wyłącznie majątku spółki, z wyłączeniem majątku wspólników. Warto też zauważyć, że spółkę kapitałową może założyć minimum jedna osoba, więc nie ma takich wymagań jak w przypadku spółki osobowej co do której własność muszą posiadać minimum dwie osoby. Spółki kapitałowe, jak sama nazwa wskazuje, są oparta na kapitale, a nie na osobach, więc w razie potrzeb może nastąpić zmiana składu wspólników. W przypadku spółek osobowych nie ma możliwości zmiany właścicieli, więc jedyną opcją jest rozwiązanie spółki i zawiązanie jej od nowa z innymi osobami, które stają się właścicielami. Warto też zauważyć, że wspólnicy spółki kapitałowej prowadzą firmę pośrednio, na przykład poprzez odpowiednie organy założone w ramach danej spółki. Co za tym również idzie – ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości ustalonych udziałów lub akcji.


Drukuj