Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz w Chrzanowie

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszarda Stolarza znajdująca się w Chrzanowie udziela pomocy prawnej na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców w zakresie przysługujących im praw i obowiązków związanych ze sprzedażą i nabyciem rzeczy. Reprezentujemy konsumentów i przedsiębiorców w sprawach roszczeń w przedmiocie rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy oraz gwarancji. Pomagamy w sporządzeniu różnego rodzaju pism, w tym także reklamacji. Nasza pomoc obejmuje etap dochodzenia od sprzedawcy wymiany zakupionego przedmiotu na rzecz wolną od wad, usunięcia wady oraz żądania obniżenia ceny. Pomagamy w skutecznym odstąpieniu od umowy zawartej na odległość z firmami oferującymi m.in. sprzęty w zawyżonych cenach. Świadczymy również usługi w zakresie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez różnego rodzaju „fachowców”, w tym firmy budowlane i remontowe. Reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach związanych z bezzasadnymi roszczeniami klientów zarówno przed sądami, jak i organami. Zakres naszej działalności obejmuje sprawy konsumenckie dotyczące m.in. umowy sprzedaży, o dzieło, zlecenie oraz umowy o roboty budowlane.

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz w Chrzanowie

Adres
Ulica: al. Henryka 26
Kod Pocztowy: 32-500

Miasto: Chrzanów

Telefony: 32 753 86 10

Godziny otwarcia:

poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 15:00
sobota NIECZYNNE
niedziela NIECZYNNE

Strona internetowa:

NIP: 6281144158


Drukuj